حضور محصولات گروه صانا در ششمین نمایشگاه مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

حضور محصولات گروه فنی و مهندسی صانا دز ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

زمان: ۳ الی ۶ دیماه ۹۷

مکان: نمایشگاه بین اللملی تهران سالن میلاد A/31

Related posts

Leave a Comment