دستگاه اندازه گیری شتاب گرانش زمین SSG-120 (تست سقوط آزاد)

مشخصات دستگاه:

اندازه گیری شتاب و گرانش بدون سرعت اولیه

قابلیت تنظیم فاصله اندازه گیری در دو نقطه و متناسب با اندازه گیری با سرعت های اولیه متفاوت

عدم حساسیت به جنس قطعه رها شدنی

مکانیزم رها سازی دقیق

سیستم هدایت مناسب جسم رها شده

توضیح و کاربرد دستگاه:

از این نوع دستگاه نمونه های متعددی وجود دارد که هر کدام به نوعی زمان رها شدن را محسابه میکند. به عنوان مثال برخی دستی هستند که به علت خطا زیاد گزینه خوبی نیستند برخی با سنسور نوری زمان را محاسبه کرده و برخی دیگر با حسگر فشار زمان رسیدن گوی را محاسبه میکند.

طرح پیشنهادی ما بکارگیری سه سنسور نوری با قابلیت جابجایی در طول مسیر اندازه گیری میباشد تا بتوان پارامتر سرعت اولیه را به آن افزود.

Related posts

Leave a Comment