حضور محصولات گروه صانا در ششمین نمایشگاه مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

حضور محصولات گروه فنی و مهندسی صانا دز ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران زمان: ۳ الی ۶ دیماه ۹۷ مکان: نمایشگاه بین اللملی تهران سالن میلاد A/31

مشاهده محصول